Η απώλεια ψηφιακών δεδομένων, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μη υπολογιζόμενες ζημιές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η προστασία δεδομένων, από εξωτερικούς ή και εσωτερικούς κινδύνους, όπως επίσης και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων ενός εταιρικού δικτύου, πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους απλούς χρήστες.