Η λειτουργία υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών σε μια επιχείρηση χρειάζεται μια σωστή υποδομή. Ως γνωστό, πολλά προβλήματα που υπάρχουν σε μια επιχείρηση οφείλονται σε κακό σχεδιασμό, στην κακή ποιότητα υλικών και την εσφαλμένη εγκατάστασή τους. Έτσι η Pc Genius αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει μια σωστή καλωδίωση φωνής ή και δεδομένων.
Η Pc Genius χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα υλικά ώστε να υλοποιηθεί σωστά η εγκατάσταση της μηχανογράφησης σας. Οι καλωδιώσεις αναπτύσσονται αρμονικά στον επαγγελματικό σας χώρο, χωρίς να δημιουργούνται ακαλαίσθητες φθορές και προχειρότητες κατασκευής. Μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα και την κατάσταση του δικτύου σας και να σας εκδώσουμε πιστοποίηση με ειδικά μηχανήματα.Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας ή λειτουργίας που απορρέουν από τη γεωγραφική απόσταση που χωρίζει αυτά τα σημεία. Σε αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις απευθύνεται ένα Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network, VPN), το οποίο μπορεί να προσφέρει λύσεις σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, διαχείρισης και κατανομής πληροφοριών σε όλα τα τμήματα ή τα υποκαταστήματα μιας επιχείρησης, όπου κι αν βρίσκονται, και κυρίως με συγκεκριμένες εγγυήσεις.