Κατόπιν ενημερώσεως από την εταιρία μας για το ακριβές ποσό, εξοφλείτε την οφειλή σας στους λογαριασμούς

IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR 22 0172 2280 0052 2804 7583 348
Λογαριασμός :      5228-047583-348

IBAN EUROBANK : GR5502602970000180101103656
Λογαριασμός :         0026-0297-18-0101103656

IBAN ALPHA : GR09 0140 7020 7020 0210 1342 202
Λογαριασμός : 702-002101-342202

IBAN  ΕΘΝΙΚΗΣ: GR8901102340000023435855145
Λογαριασμός :     234/358551-45